Folkmängd i Åmål kommun. Så här många bor det i din kommun. Invånare i Åmål.

10k 123456789101. 20112. 20123. 20134. 20145. 20156. 20167. 20178. 20189. 201910. 2020Staplarna i diagrammet visar folkmängden i Åmål kommun under åren 2011-2020.

Välj kommun

Folkmängden i alla Sveriges kommuner.

Åmål kommun

Åmål har en befolkning på 12441 invånare (31 december 2020). Det är en minskning med -169 invånare sedan föregående år. Befolkningsminskningen senaste året motsvarar -1.34 procent.

För 10 år sedan (2010), så hade Åmål kommun en folkmängd på 12295 invånare. Vilket innebär att befolkningen har ökat med 146 personer sedan 2010. Det är en ökning med 1.19 procent!
Folkmängden baseras på antal folkbokförda personer i kommunen enligt Skatteverkets register. När det gäller befolkningsökning, så finns egentligen inget egetvärde för en kommun att växa. Men befolkningstillväxt är ofta en förutsättning för att locka privata- och offentliga investeringar till kommunen.

ÅrFolkmängd
2010: 12295
2011: 12226
2012: 12211
2013: 12229
2014: 12326
2015: 12601
2016: 12801
2017: 12711
2018: 12720
2019: 12610
2020: 12441


Andra har sökt efter folkmängd i


Folkmängd: Källa: Statistiska centralbyrån, SCB. Source: Statistics Sweden. Övrig data är beräkningar av Statistikdatabasen.se. Teknik för att visa diagram kommer ifrån SVGdiagram. Reservation för buggar. Vr.3.0