Folkmängd i Klippan kommun. Så här många bor det i din kommun. Invånare i Klippan.

10k 123456789101. 20112. 20123. 20134. 20145. 20156. 20167. 20178. 20189. 201910. 2020Staplarna i diagrammet visar folkmängden i Klippan kommun under åren 2011-2020.

Välj kommun

Folkmängden i alla Sveriges kommuner.

Klippan kommun

Klippan har en befolkning på 17738 invånare (31 december 2020). Det är en minskning med -18 invånare sedan föregående år. Befolkningsminskningen senaste året motsvarar -0.1 procent.

För 10 år sedan (2010), så hade Klippan kommun en folkmängd på 16515 invånare. Vilket innebär att befolkningen har ökat med 1223 personer sedan 2010. Det är en ökning med 7.41 procent!
Folkmängden baseras på antal folkbokförda personer i kommunen enligt Skatteverkets register. När det gäller befolkningsökning, så finns egentligen inget egetvärde för en kommun att växa. Men befolkningstillväxt är ofta en förutsättning för att locka privata- och offentliga investeringar till kommunen.

ÅrFolkmängd
2010: 16515
2011: 16601
2012: 16660
2013: 16715
2014: 16733
2015: 16917
2016: 17219
2017: 17462
2018: 17600
2019: 17756
2020: 17738


Andra har sökt efter folkmängd i


Folkmängd: Källa: Statistiska centralbyrån, SCB. Source: Statistics Sweden. Övrig data är beräkningar av Statistikdatabasen.se. Teknik för att visa diagram kommer ifrån SVGdiagram. Reservation för buggar. Vr.3.0