Folkmängd i Mora kommun. Så här många bor det i din kommun. Invånare i Mora.

10k 123456789101. 20112. 20123. 20134. 20145. 20156. 20167. 20178. 20189. 201910. 2020Staplarna i diagrammet visar folkmängden i Mora kommun under åren 2011-2020.

Välj kommun

Folkmängden i alla Sveriges kommuner.

Mora kommun

Mora har en befolkning på 15462 invånare (31 december 2020). Det är en minskning med -29 invånare sedan föregående år. Befolkningsminskningen senaste året motsvarar -0.19 procent.

För 10 år sedan (2010), så hade Mora kommun en folkmängd på 15164 invånare. Vilket innebär att befolkningen har ökat med 298 personer sedan 2010. Det är en ökning med 1.97 procent!
Folkmängden baseras på antal folkbokförda personer i kommunen enligt Skatteverkets register. När det gäller befolkningsökning, så finns egentligen inget egetvärde för en kommun att växa. Men befolkningstillväxt är ofta en förutsättning för att locka privata- och offentliga investeringar till kommunen.

ÅrFolkmängd
2010: 15164
2011: 15119
2012: 15064
2013: 15021
2014: 15085
2015: 15235
2016: 15461
2017: 15566
2018: 15457
2019: 15491
2020: 15462


Andra har sökt efter folkmängd i


Folkmängd: Källa: Statistiska centralbyrån, SCB. Source: Statistics Sweden. Övrig data är beräkningar av Statistikdatabasen.se. Teknik för att visa diagram kommer ifrån SVGdiagram. Reservation för buggar.