Folkmängd i Skara kommun. Så här många bor det i din kommun. Invånare i Skara.

10k 123456789101. 20112. 20123. 20134. 20145. 20156. 20167. 20178. 20189. 201910. 2020Staplarna i diagrammet visar folkmängden i Skara kommun under åren 2011-2020.

Välj kommun

Folkmängden i alla Sveriges kommuner.

Skara kommun

Skara har en befolkning på 18695 invånare (31 december 2020). Det är en minskning med -142 invånare sedan föregående år. Befolkningsminskningen senaste året motsvarar -0.75 procent.

För 10 år sedan (2010), så hade Skara kommun en folkmängd på 18314 invånare. Vilket innebär att befolkningen har ökat med 381 personer sedan 2010. Det är en ökning med 2.08 procent!
Folkmängden baseras på antal folkbokförda personer i kommunen enligt Skatteverkets register. När det gäller befolkningsökning, så finns egentligen inget egetvärde för en kommun att växa. Men befolkningstillväxt är ofta en förutsättning för att locka privata- och offentliga investeringar till kommunen.

ÅrFolkmängd
2010: 18314
2011: 18220
2012: 18281
2013: 18580
2014: 18747
2015: 18711
2016: 18979
2017: 18843
2018: 18829
2019: 18837
2020: 18695


Andra har sökt efter folkmängd i


Folkmängd: Källa: Statistiska centralbyrån, SCB. Source: Statistics Sweden. Övrig data är beräkningar av Statistikdatabasen.se. Teknik för att visa diagram kommer ifrån SVGdiagram. Reservation för buggar. Vr.3.0