Utländsk bakgrund Svensk bakgrund
Cirkeldiagrammet visar fördelningen av antal personer med utländsk respektive svensk bakgrund i kommunen. (År 2020. Källa SCB.)

Välj kommun

Fördjupad data om Sveriges kommuner.


Danderyd kommun, 2020

Antal personer med utländsk/svensk bakgrund i Danderyd kommun, 2020.

Utländsk bakgrund 557417%
Svensk bakgrund 2713883%
Totalt (Folkmängd) 32712100%

Personer med utländsk bakgrund definieras som personer som är utrikes födda, eller inrikes födda med två utrikes födda föräldrar. Personer med svensk bakgrund definieras som personer som är födda i Sverige med två inrikes födda föräldrar eller en inrikes född och en utrikes född förälder.

123456789101. 2019 Svensk2. 2019 Utrikes3. 2020 Svensk4. 2020 Utrikes5. 6. 7. 8. 9. 10.

Andel invånare med utländsk bakgrund.

20192020
17.1%17%

Historisk utveckling

Ovanstående tabell visar andelen personer med utländsk bakgrund i Danderyd kommun under åren 2019 och 2020. Andelen invånare i kommunen med utländsk bakgrund har minskat senaste året (2020) med -0.1 procentenheter.

Medelåldern

Medelåldern för invånarna i Danderyd kommun är 40.1 år för män och 42.9 år för kvinnor. Nedanstående tabell visar medelåldern, uppdelade efter kön, i kommunen (2020).
MänKvinnor
40.1 år42.9 år

Kommunkod

I Sverige är kommunkoden fyrsiffrig och bestäms av SCB. De första två siffrorna står för det län (se länskod) kommunen tillhör, de två sista är individuella för kommunen. Danderyd kommun har kommunkod: 0162.
Kommunkod
0162

Andra har sökt information om


Övrig data är beräkningar av Statistikdatabasen.se. Teknik för att visa diagram kommer ifrån SVGdiagram. Reservation för buggar. ver.2.