Utländsk bakgrund Svensk bakgrund
Cirkeldiagrammet visar fördelningen av antal personer med utländsk respektive svensk bakgrund i kommunen. (År 2020. Källa SCB.)

Välj kommun

Fördjupad data om Sveriges kommuner.


Klippan kommun, 2020

Antal personer med utländsk/svensk bakgrund i Klippan kommun, 2020.

Utländsk bakgrund 332618.8%
Svensk bakgrund 1441281.2%
Totalt (Folkmängd) 17738100%

Personer med utländsk bakgrund definieras som personer som är utrikes födda, eller inrikes födda med två utrikes födda föräldrar. Personer med svensk bakgrund definieras som personer som är födda i Sverige med två inrikes födda föräldrar eller en inrikes född och en utrikes född förälder.

123456789101. 2019 Svensk2. 2019 Utrikes3. 2020 Svensk4. 2020 Utrikes5. 6. 7. 8. 9. 10.

Andel invånare med utländsk bakgrund.

20192020
18.7%18.8%

Historisk utveckling

Ovanstående tabell visar andelen personer med utländsk bakgrund i Klippan kommun under åren 2019 och 2020. Andelen invånare i kommunen med utländsk bakgrund har ökat senaste året (2020) med 0.1 procentenheter.

Medelåldern

Medelåldern för invånarna i Klippan kommun är 42.4 år för män och 43.5 år för kvinnor. Medelåldern i kommunen är högre än rikssnittet, vilket tyder på en åldrande befolkning. Nedanstående tabell visar medelåldern, uppdelade efter kön, i kommunen (2020).
MänKvinnor
42.4 år43.5 år

Kommunkod

I Sverige är kommunkoden fyrsiffrig och bestäms av SCB. De första två siffrorna står för det län (se länskod) kommunen tillhör, de två sista är individuella för kommunen. Klippan kommun har kommunkod: 1276.
Kommunkod
1276

Andra har sökt information om


Övrig data är beräkningar av Statistikdatabasen.se. Teknik för att visa diagram kommer ifrån SVGdiagram. Reservation för buggar. ver.2.